U s n e s e n í    č. 07/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 04.10.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 11.10.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 27.10.2017