U s n e s e n í    č. 08/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 15.11.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 22.11.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 09.12.2017