U s n e s e n í    č. 09/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.12.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 19.12.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 04.01.2018