U s n e s e n í    č. 10/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 28.12.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 02.01.2018 (i elektronicky)
Sejmuto : 17.01.2018