U s n e s e n í    č. 3/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 04.04.2018
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 11.04.2018 (i elektronicky)
Sejmuto : 28.04.2018