U s n e s e n í    č. 4/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 02.05.2018
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 10.05.2018 (i elektronicky)
Sejmuto : 27.05.2018