U s n e s e n í    č. 5/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.06.2018
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 20.06.2018 (i elektronicky)
Sejmuto : 07.07.2018