U s n e s e n í    č. 6/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 15.08.2018
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 20.08.2018 (i elektronicky)
Sejmuto : 06.09.2018