U s n e s e n í    č. 7/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 12.09.2018
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 19.09.2018 (i elektronicky)
Sejmuto : 05.10.2018