U s n e s e n í    č. 8/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 07.11.2018
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 12.11.2018 (i elektronicky)
Sejmuto : 29.12.2018