U s n e s e n í    č. 1/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 16.01.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 21.01.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 06.02.2019