U s n e s e n í    č. 2/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.02.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 18.02.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 06.03.2019