U s n e s e n í    č. 3/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.03.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 18.03.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.04.2019