U s n e s e n í    č. 4/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 10.04.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 15.04.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 02.05.2019