U s n e s e n í    č. 5/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 15.05.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 22.05.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 07.06.2019