U s n e s e n í    č. 6/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 26.06.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 03.07.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 20.07.2019