U s n e s e n í    č. 7/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 04.09.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 11.09.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 28.09.2019