U s n e s e n í    č. 9/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 06.11.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 13.11.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 30.11.2019