U s n e s e n í    č. 10/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 11.12.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 16.12.2019 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.01.2020