U s n e s e n í    č. 11/2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 30.12.2019
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 02.01.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 17.01.2020