U s n e s e n í    č. 1/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 15.01.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 20.01.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 05.02.2020