U s n e s e n í    č. 2/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 05.02.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 17.02.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.03.2020