U s n e s e n í    č. 3/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 04.03.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 11.03.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 28.03.2020