U s n e s e n í    č. 4/2020

z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.03.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 16.03.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 02.04.2020