U s n e s e n í    č. 4/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.05.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 20.05.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 06.06.2020