U s n e s e n í    č. 5/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 24.06.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 01.07.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 18.07.2020