U s n e s e n í    č. 6/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 02.09.2020




 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 08.09.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 25.09.2020