U s n e s e n í    č. 7/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 14.09.2020
 zapsala: Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 ověřili: Ing. Libor Šikola, Mgr. Alena Halamová starosta

Vyvěšeno: 16.09.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 05.10.2020