U s n e s e n í    č. 01/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.01.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 20.01.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 06.02.2021