U s n e s e n í    č. 02/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 10.02.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 17.02.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.03.2021