U s n e s e n í    č. 03/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 07.04.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 14.04.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 04.05.2021