U s n e s e n í    č. 04/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 05.05.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 12.05.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 31.05.2021