U s n e s e n í    č. 05/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 23.06.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 30.06.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 17.07.2021