U s n e s e n í    č. 06/2021

z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 07.07.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 14.07.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 31.07.2021