U s n e s e n í    č. 07/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 15.09.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 22.09.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 07.10.2021