U s n e s e n í    č. 08/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.10.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 20.10.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 05.11.2021