U s n e s e n í    č. 09/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 10.11.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 15.11.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.12.2021