U s n e s e n í    č. 10/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 16.12.2021
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 29.12.2021 (i elektronicky)
Sejmuto : 15.01.2022