U s n e s e n í    č. 01/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 19.01.2022
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 26.01.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 12.02.2022