U s n e s e n í    č. 02/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 23.02.2022
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 02.03.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 19.03.2022