U s n e s e n í    č. 04/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 27.04.2022
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 04.05.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 20.05.2022