U s n e s e n í    č. 06/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 22.06.2022
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 29.06.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 16.07.2022