U s n e s e n í    č. 08/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 14.09.2022
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 21.09.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 07.10.2022