U s n e s e n í    č. 09/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 02.11.2022
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 07.11.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 25.11.2022