U s n e s e n í    č. 10/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 14.12.2022
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 21.12.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 04.01.2023