U s n e s e n í    č. 01/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 11.01.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 18.01.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 04.02.2023