U s n e s e n í    č. 02/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 08.02.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 15.02.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.03.2023