U s n e s e n í    č. 03/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 27.02.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 06.03.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 22.03.2023