U s n e s e n í    č. 07/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 21.06.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 28.06.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 13.07.2023