U s n e s e n í    č. 08/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 06.09.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 13.09.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 29.09.2023